Yritysjärjestelöyiden muuttaminen

Kuinka muuttaa yrityksen omistus- ja yritysrakennetta?

Yritystoiminnan eri vaiheissa voi tulla tarve harkita yrityksen omistus- ja yritysrakenteen muuttamista. Me Ratisella haluamme auttaa yritystänne löytämään liiketoimintanne kannalta järkevimmän ratkaisun. Yritysjärjestelyihin liittyvät riskit vaativat tarkastelua eri näkökulmista. Autammekin asiakkaitamme näkemään ulkoisten tekijöiden vaikutukset liiketoimintaan. 

Avustamme asiakkaitamme yritysjärjestelyn suunnittelusta niiden toteutukseen. Suunnitteluvaiheessa kartoitamme tärkeimmät haasteet ja etsimme yrityksellenne sopivan toteutustavan, jolla saavutamme tavoitellun lopputuloksen. Verotukselliset näkökulmat on tärkeä ottaa heti alusta alkaen huomioon. Asiantuntijamme kannattaakin ottaa jo ajoissa suunnitteluun mukaan, jotta voimme huomioida verotukselliset kysymykset ja varmistaa parhaimman lopputuloksen yrityksenne kannalta. 

Tavoitteenamme on tehdä muutoksiin sopeutuminen kaikille osapuolille mahdollisimman helpoksi. Neuvomme teitä läpi muutostilanteen ja huolehdimme järjestelyiden toteutuksesta, jolloin te voitte keskittyä yrityksenne toimintaan. 

Shopping Basket