Close up of busineswosman or accountant hand holding pen working on calculator to calculate business data, accountancy document and laptop computer at office, business concept

Vuoden 2024 muutokset verotukseen

Vuosi 2024 tuo muutoksia verotukseen. Tässä muutamia nostoja.

Palkansaajan veroprosentit kevenevät selvästi vuoteen 2023 verrattuna. Tämä johtuu veroluonteisten sosiaalivakuutusmaksujen alenemisesta ja solidaarisuusveron alarajan noususta korkeille tulotasoille. Veroprosentit kevenevät tulotasosta riippuen 0,5-1,2 prosenttia.

Kotimaan päivärahoihin ja kilometrikorvauksiin tulee sen sijaan korotuksia. Vuonna 2024 verovapaa kokopäiväraha on 51 ja osapäiväraha 24 euroa. Ateriakorvaus tulee olemaan 12,75 euroa. Korotukset 0,75-3 euron luokkaa. Verovapaa kilometrikorvaus korottuu neljä senttiä; 57 senttiin kilometriltä.

Yli 60-vuotiaiden ikäporrasteinen työtulovähennyksen korotus kohdennetaan uudelleen siten, että korotukseen on oikeutettuja ainoastaan 65 vuotta täyttäneet. Samalla korotus kuitenkin kaksinkertaistetaan 1 200 euroon.

Perintöveron maksuaika pidentyy kymmeneen vuoteen. Lakimuutoksen esitysluonnoksessa maksuajalta perittäisiin edelleen viivästyskorkoa, joka vuonna 2023 on ollut 11 prosenttia.

Asunnon ja työpaikan välisiä matkakustannuksia koskevan työmatkavähennyksen omavastuuosuus nostetaan 750 eurosta 900 euroon. Polttoaineveroon taas tulee alennusta: bensiinilitran hinta alentuu 4,4 senttiä ja diesel 4,9 senttiä.

Osakesäästötilin enimmäistalletusmäärään tulee muutos: se nousee 50 000 eurosta 100 000 euroon.

Maatalouden vuokratulojen verotuskohtelu yhdenmukaistetaan muiden vuokratulojen kanssa. Maatalouden tasausvarausta korotetaan alkavana vuonna.

Varainsiirtoveroon tulee seuraavanlaisia muutoksia

  • Ensiasunnoista ei saa enää verovapautta vuoden 2024 alusta
  • Kiinteistöjen varainsiirtovero tulee olemaan kolme prosenttia aiemman neljän prosentin sijaan
  • Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden varainsiirtoprosentti muuttuu kahdesta prosentista 1,5 prosenttiin
  • Muidenkin arvopapereiden varainsiirtovero alenee 1,6 prosentista 1,5 prosenttiin
Shopping Basket