Asianmukaiset kauppa- ja lahjakirjat

Kauppakirjoja on monenlaisia ja niihin liittyy erilaisia vaatimuksia riippuen siitä, onko kyseessä irtaimen vai kiinteän omaisuuden kauppa. Kauppakirjaa tehdessä tuleekin olla erityisen tarkka, jotta kaikki vaatimukset tulevat varmasti täytetyiksi. Ratisen asiantuntijat hoitavat kauppakirjan teon puolestasi riippumatta kaupan kohteesta ja laajuudesta. Asianmukaisesti tehty kauppakirja auttaa myös välttämään erimielisyydet ja toimii riitatilanteissa oivana apuna todistamaan, mikä on ollut osapuolten tarkoitus asiakirjaa tehdessä. Varmista kauppakirjan oikeudenmukaisuus ja vältä kielletyt sopimusehdot teettämällä kauppakirja Ratisella. Huolehdimme, että kauppakirja on räätälöity juuri sinun kauppaasi sopivaksi. 

Lahjakirjan laatiminen ei yleensä ole pakollista, mutta useimmissa tapauksissa sen tekeminen on kannattavaa. Mikäli haluat estää lahjan päätymisen kolmannen osapuolen haltuun tai poiketa ennakkoperintöolettamasta, on lahjakirja välttämätön laatia. Asiantuntijamme laativat lahjakirjan, jonka ehdot ovat toiveidesi mukaiset. Neuvomme sinua myös lahjaveroa koskevissa kysymyksissä. Hoidamme lahjakirjan teon puolestasi, jolloin varmistut lahjakirjan asianmukaisuudesta ja pätevyydestä. 

Avio-oikeuden purkaminen

Sekä toisen puolison kuolema että avioeroasian tuleminen vireille käräjäoikeuteen saa aikaan ositusperusteen. Ositus on prosessi, jolla aviopuolisoiden välinen avio-oikeus puretaan. Laissa on säädetty ositukselle muotovaatimuksia, joiden tulee täyttyä. Mikäli muotovaatimuksia ei noudateta, voi tämä johtaa tilanteeseen, kuin ositusta ei olisi tehtykään. Me Ratisella varmistamme, että ositus tehdään kaikkia tarvittavia sääntöjä ja lakeja noudattaen. 

Laadimme puolestasi osituskirjan ja huolehdimme, että molemmat puolisot saavat oikeudenmukaisen ja tasapuolisen osuuden omaisuudesta. Olemme apunasi koko ositusprosessin ja vastaamme kaikkiin mieltäsi painaviin kysymyksiin. Ositukseen liittyy myös monenlaisia verotuksellisia seikkoja. Valitsemalla meidät hoitamaan ositustasi, varmistat, että verotuksellisetkin näkökohdat tulevat huomioiduiksi. 

Avioliiton purkautumiseen voi varautua etukäteen tekemällä osituksen esisopimus. Ositussopimuksessa voidaan sopia puolisoiden omaisuuden jakamisesta sekä avioeron varalta esimerkiksi lasten elatuksesta ja tapaamisoikeudesta. Autamme ja neuvomme asiakkaitamme myös ositussopimusten laatimisessa. 

Entä jos tuleekin ero?

Avioliiton solmiminen on merkittävä oikeustoimi, josta alkaa avio-oikeus toisen omaisuuteen. Jokainen avioliitto kuitenkin päättyy aikanaan joko avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. Avioehtosopimuksen tekeminen on yksi tapa varautua tulevaisuuteen. Avioehdolla varmistatte, että omaisuutenne jaetaan teidän mielestänne reilulla tavalla avioliiton päättyessä. Lain mukaan kaikki omaisuutenne jaetaan puoliksi kummallekin puolisolle. Avioehdolla voitte vaikuttaa tähän ja määrätä itse, kuinka omaisuutenne jaetaan avioliiton päättyessä avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. Avioehdon voi myös laatia olemaan voimassa vain avioeron varalta. 

Laadimme juuri teidän tarpeisiinne sopivan avioehdon, jolla suojaatte taloudelliset etunne ja sovitte selkeät säännöt mahdollisen erotilanteen varalta. Asiantuntijoidemme puoleen kannattaakin kääntyä, jotta lain asettamat vaatimukset avioehdolle tulevat täytetyiksi. Käymme avioehdon kanssanne läpi ja varmistamme, että avioehtosopimuksen molemmat osapuolet ymmärtävät sopimuksen sisällön ja merkityksen ennen avioehtosopimuksen allekirjoittamista.