Perinnönjaot

Perunkirjoitukset ja perinnönjaot 

Omaisen poismeno on aina raskasta läheisille. Jo valmiiksi rankan ajanjakson lisäksi läheisille on asetettu hoidettavaksi lukuisia asioita, jotka uuvuttavat entisestään. Anna meidän keventää taakkaasi ja hoitaa puolestasi perunkirjoitus ja perinnönjako. 

Perunkirjaan kootaan tiedot vainajan varoista ja veloista sekä perillisistä. Perunkirjoitus on lakisääteinen velvoite, joka tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Mikäli perunkirjoitusta ei toimiteta määräajassa, voivat kuolinpesän osakkaat joutua henkilökohtaiseen vastuuseen vainajan veloista. Asiantuntijamme on hyvä pyytää apuun perunkirjoituksen toimittamiseen ja perukirjan laatimiseen, jotta kaikki lain asettamat edellytykset menettelylle tulee täytetyksi. Pesän osakkaiden oikeudet ja velvollisuudet sekä verolliset näkökohdat tulevat asianmukaisesti huomioiduksi, kun käännyt asiantuntijoidemme puoleen. 

Perunkirjoituksen jälkeen voit hoitaa meillä myös perinnönjaon ammattilaisten avustuksella. Toimitamme perinnönjaon juuri teille sopivalla tavalla. Otamme perinnönjakokirjaa tehdessä huomioon veronäkökohdat, jotta vältytte ylimääräisiltä veroilta. Lakimiehemme ottaminen mukaan perinnönjakoon voi estää myös erimielisyyksien syntymisen. Tarjoamme henkilökohtaista ja ammattitaitoista palvelua, jolla varmistat, että perinnönjako tulee hoidettua oikein ja kaikille osapuolille sopivalla tavalla. 

Shopping Basket