Ositukset Tampere

Avio-oikeuden purkaminen

Sekä toisen puolison kuolema että avioeroasian tuleminen vireille käräjäoikeuteen saa aikaan ositusperusteen. Ositus on prosessi, jolla aviopuolisoiden välinen avio-oikeus puretaan. Laissa on säädetty ositukselle muotovaatimuksia, joiden tulee täyttyä. Mikäli muotovaatimuksia ei noudateta, voi tämä johtaa tilanteeseen, kuin ositusta ei olisi tehtykään. Me Ratisella varmistamme, että ositus tehdään kaikkia tarvittavia sääntöjä ja lakeja noudattaen. 

Laadimme puolestasi osituskirjan ja huolehdimme, että molemmat puolisot saavat oikeudenmukaisen ja tasapuolisen osuuden omaisuudesta. Olemme apunasi koko ositusprosessin ja vastaamme kaikkiin mieltäsi painaviin kysymyksiin. Ositukseen liittyy myös monenlaisia verotuksellisia seikkoja. Valitsemalla meidät hoitamaan ositustasi, varmistat, että verotuksellisetkin näkökohdat tulevat huomioiduiksi. 

Avioliiton purkautumiseen voi varautua etukäteen tekemällä osituksen esisopimus. Ositussopimuksessa voidaan sopia puolisoiden omaisuuden jakamisesta sekä avioeron varalta esimerkiksi lasten elatuksesta ja tapaamisoikeudesta. Autamme ja neuvomme asiakkaitamme myös ositussopimusten laatimisessa. 

Shopping Basket