lempaala-silta

Mitä tilinpäätöksessä tulee ottaa huomioon?

Vuoden vaihteessa useilla yrittäjillä alkaa uusi tilikausi. Tässä listauksemme tilinpäätökseen vaadittavista tiedoista ja toimenpiteistä.

Tositteet 
Toimita puuttuvat kuitit ja laskut. Listauksen puuttuvista saat kirjanpitäjältäsi. 

Ostovelat   
Toimita kaikki tilikaudelle kuuluvat ostolaskut, vaikka maksettu seuraavan tilikauden aikana.  

Myyntisaamiset  

  • Toimita kaikki tilikaudelle kuuluvat myyntilaskut, vaikka maksettu seuraavan tilikauden aikana.  
  • Tulouta keskeneräiset työt valmiusasteen mukaan. 

Varastolista ja saldo 

  • Inventoi varasto tilikauden päätteeksi tilinpäätökseen tarvittavaa varaston arvoa varten. 
  • Varastolistaan tuotteet, kappalemäärät ja arvot. 

Sijoitukset/arvopaperit 
Toimita raportit, joista ilmenee omaisuuserien markkina-arvo, kuten salkkuraportti tms.  

Käteiskassan saldo  

  • Toimita kassaraportti, josta ilmenee tilikauden viimeisen päivän saldo. 
  • Tarkista käteiskassan todellinen rahamäärä ja vertaa sitä kassaraportin mukaiseen saldoon. 

Maksupääteraportti 

  • Toimita raportti, josta ilmenee tilikauden viimeisen päivän avoimet pankkikorttisaamiset. 

Palkat  

  • Jos tilitoimistosi ei laske yrityksesi palkkoja, niin toimita koko tilikauden aikana kertyneet palkkatiedot – myös kertyneet lomapalkkapäivät. 

Matka- ja kululaskut 

  • Toimita päättyneen tilikauden matkalaskut sekä ajopäiväkirja.  

Lainojen tiedot 

Toimita lainojen saldotodistukset tilikauden viimeiseltä päivältä sekä tiedot seuraavan vuoden lyhennyseristä, siirtyvistä koroista sekä lainojen vakuuksista.  Nämä saat joko verkkopankista tai kysymällä pankista.  

Taseen ulkopuoliset sopimukset 

Toimita tiedot mm. leasing-sopimuksista, vuokravastuista sekä omistus- ja omaisuusmuutoksista. 

Pöytäkirjat 

Toimita tilikauden aikana pidettyjen hallituksen kokousten ja yhtiökokousten pöytäkirjat. 

Shopping Basket