Boss firing a young employee in the office, she is packing her belongings and holding a cardboard box

Yrityksen loppu

Yritystoiminnan lopettamisen taustalla saattaa olla monenlaisia syitä. Olipa syy mikä tahansa, tulee lopettaminen toteuttaa asianmukaisesti. Asiantuntijamme huolehtivat siitä, että yrityksenne lopettaminen hoituu muotovaatimusten mukaisesti ja vaivattomasti. 

Yritysmuoto vaikuttaa paljon siihen, millainen prosessi yritystoiminnan lopettaminen on. Eri yritysmuotojen lopettamiseen liittyy erilaisia vaiheita ja säädöksiä. Jotta varmistat yritystoiminnan päättämisen onnistuneesti, ota yhteyttä meidän asiantuntijoihimme. Varmistamme, että kaikki yritystoiminnan purkamisen vaiheet viranomaismenettelyineen hoidetaan kunnolla. Asiantuntijamme ottavat myös verotukselliset näkökohdat huomioon, jotta lopettaminen saadaan hoidettua sinulle edullisimmalla tavalla. 

Vaihtoehtona lopettamiselle kannattaa harkita myös yrityksen myymistä tai jatkajan etsimistä yritystoiminnalle. Varaa aika asiantuntijallemme maksuttomaan alkuneuvotteluun, jonka aikana kartoittamme yrityksesi tilanteen. Autamme sinua toteuttamaan yritystoiminnan lopettamisen tavalla, joka sopii yrityksesi tilanteeseen parhaiten. 

työsopimus tampere

Asianmukaiset työ- ja johtajasopimukset

Vastuullinen ja toimiva työpaikka on etu sekä työntekijälle että työnantajalle. Kun työpaikan yhteiset pelisäännöt ovat selvät kaikille osapuolille, pystytään mahdolliset riitatilanteet välttämään etukäteen. Asiantuntijamme avustavat työntekijöitä ja työnantajia monipuolisesti erilaisissa työoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. 

Laadimme asiakkaillemme työsopimukset ja johtajasopimukset sekä autamme työehtosopimusten tulkinnassa. Asiantuntijamme tekevät laaja-alaisesti työoikeuteen liittyviä sopimuksia, kuten kilpailukielto- ja salassapitosopimuksia. Palveluihimme kuuluu myös asiakkaidemme valmiiden sopimuspohjien tarkistamien ja kommentointi sekä mahdollisten parannusehdotusten antaminen. Sopimusten laatiminen kannattaa luottaa asiantuntijoidemme käsiin, jotta sopimukset täyttävät varmasti kaikki muotovaatimukset eivätkä sisällä kiellettyjä sopimusehtoja. Riitatilanteiden varalta on tärkeää, että sopimus on asianmukainen. 

Asiantuntijamme ovat valmiita neuvomaan asiakkaitamme monipuolisesti työoikeudellisissa asioissa koskipa kysymys sitten vaikkapa vuosilomaa, työaikaa, rekrytointia tai työsuhteen päättämistä. 

yrityskauppa

Yrityksen osakassopimukset ja myynti

 Osakassopimus on yksi yrittäjän tärkeimmistä sopimuksista. Monelle yrittäjälle osakassopimuksen sisältö saattaa kuitenkin tuntua vieraalle. Osakassopimus voidaan mieltää vähäpätöiseksi eikä se ole ensimmäisenä hoidettavien asiakirjojen joukossa. Osakassopimus on kuitenkin ehdottomasti kannattava laatia, jos yhtiössä on enemmän kuin yksi osakkeenomistaja. Osakassopimuksessa sovitaan osakkaiden välisistä oikeuksista ja velvoitteista. Riitatilanteiden yllättäessä kirjallisella sopimuksella pystytään helposti näyttämään toteen, mikä on ollut osapuolten tahto osakassopimusta laadittaessa. 

Osakeyhtiölaki sääntelee osakeyhtiöiden toimintaa, mutta laki ei kuitenkaan anna riittävää suojaa kaikkien osakkeenomistajien etujen ja vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi. Autammekin asiakkaitamme jokaisen osakkeenomistajan suojaamisessa ja huomioonottamisessa. Yhdessä sovimme yrityksen pelisäännöt, jotka hyödyttävät kaikkia osapuolia. Huolehdimme, että muotovaatimukset tulevat täytetyksi sekä osakassopimuksen riittävästä kattavuudesta. Asiantuntijamme voivat myös kommentoida valmiita sopimuksia ja varmistaa niiden asianmukaisuuden. 

Yhtiön tai liiketoiminnan myynti on aina merkittävä päätös omistajalle. Kaupat ovat kokonaisuus, johon liittyy monimutkaisia juridisia kysymyksiä. Myös verotukselliset näkökohdat on otettava heti alusta alkaen perusteellisesti huomioon. Ratisen kokeneet asiantuntijat ovatkin oiva kumppani avustamaan yrityskaupoissa. Jokainen yrityskauppa on ainutlaatuinen, joten tarjoamme juuri teidän tarpeillenne sopivan palvelun. Toteutamme yrityskaupat aina neuvotteluista lopulliseen sopimukseen saakka, oli kyseessä sitten koko yrityksen, sen osan, tai liiketoiminnan osto tai myynti. Meidän avullamme yrityskaupat hoituvat suunnitellusti ja tehokkaasti. Varmistamme, että yrityksenne saa arvoistaan palvelua sekä prosessin juridisen puolen toteutumisen. 

sukupolvenvaihdos

Onko sukupolvenvaihdoksen aika?

Yleensä sukupolvenvaihdos tarkoittaa tilannetta, jossa yrityksen omistus siirtyy perheen sisällä tai lähisukulaisten kesken. Sukupolvenvaihdos voi tarkoittaa myös tilannetta, jossa omistus siirtyy ulkopuoliselle jatkajalle. Sukupolvenvaihdos tulee toteuttaa tilanteen vaatimalla tavalla, joten jokainen sukupolvenvaihdos on omanlaisensa prosessi. 

Sukupolvenvaihdokseen on hyvä varautua ajoissa. Asiantuntijamme kannattaakin ottaa jo suunnitteluvaiheessa mukaan prosessiin, jotta pystymme yhdessä valitsemaan mielekkäimmän toteutustavan sukupolvenvaihdokselle. Avustamme asiakkaitamme myös kaikissa sukupolvenvaihdokseen liittyvissä verokysymyksissä. 

Toteutamme niin yritysten kuin maa- ja metsätalouksien sukupolvenvaihdoksia. Hoidamme sukupolvenvaihdoksen alusta loppuun. Palveluumme sisältyy sukupolvenvaihdoksen suunnittelu, ennakkoratkaisuhakemusprosessin hoitaminen sekä tilanteen mukaan kauppakirjojen, lahjakirjojen, testamenttien sekä verotukseen liittyvien asiakirjojen laatiminen. 

Yritysjärjestelöyiden muuttaminen

Kuinka muuttaa yrityksen omistus- ja yritysrakennetta?

Yritystoiminnan eri vaiheissa voi tulla tarve harkita yrityksen omistus- ja yritysrakenteen muuttamista. Me Ratisella haluamme auttaa yritystänne löytämään liiketoimintanne kannalta järkevimmän ratkaisun. Yritysjärjestelyihin liittyvät riskit vaativat tarkastelua eri näkökulmista. Autammekin asiakkaitamme näkemään ulkoisten tekijöiden vaikutukset liiketoimintaan. 

Avustamme asiakkaitamme yritysjärjestelyn suunnittelusta niiden toteutukseen. Suunnitteluvaiheessa kartoitamme tärkeimmät haasteet ja etsimme yrityksellenne sopivan toteutustavan, jolla saavutamme tavoitellun lopputuloksen. Verotukselliset näkökulmat on tärkeä ottaa heti alusta alkaen huomioon. Asiantuntijamme kannattaakin ottaa jo ajoissa suunnitteluun mukaan, jotta voimme huomioida verotukselliset kysymykset ja varmistaa parhaimman lopputuloksen yrityksenne kannalta. 

Tavoitteenamme on tehdä muutoksiin sopeutuminen kaikille osapuolille mahdollisimman helpoksi. Neuvomme teitä läpi muutostilanteen ja huolehdimme järjestelyiden toteutuksesta, jolloin te voitte keskittyä yrityksenne toimintaan. 

Asianmukaiset kauppa- ja lahjakirjat

Kauppakirjoja on monenlaisia ja niihin liittyy erilaisia vaatimuksia riippuen siitä, onko kyseessä irtaimen vai kiinteän omaisuuden kauppa. Kauppakirjaa tehdessä tuleekin olla erityisen tarkka, jotta kaikki vaatimukset tulevat varmasti täytetyiksi. Ratisen asiantuntijat hoitavat kauppakirjan teon puolestasi riippumatta kaupan kohteesta ja laajuudesta. Asianmukaisesti tehty kauppakirja auttaa myös välttämään erimielisyydet ja toimii riitatilanteissa oivana apuna todistamaan, mikä on ollut osapuolten tarkoitus asiakirjaa tehdessä. Varmista kauppakirjan oikeudenmukaisuus ja vältä kielletyt sopimusehdot teettämällä kauppakirja Ratisella. Huolehdimme, että kauppakirja on räätälöity juuri sinun kauppaasi sopivaksi. 

Lahjakirjan laatiminen ei yleensä ole pakollista, mutta useimmissa tapauksissa sen tekeminen on kannattavaa. Mikäli haluat estää lahjan päätymisen kolmannen osapuolen haltuun tai poiketa ennakkoperintöolettamasta, on lahjakirja välttämätön laatia. Asiantuntijamme laativat lahjakirjan, jonka ehdot ovat toiveidesi mukaiset. Neuvomme sinua myös lahjaveroa koskevissa kysymyksissä. Hoidamme lahjakirjan teon puolestasi, jolloin varmistut lahjakirjan asianmukaisuudesta ja pätevyydestä. 

Avio-oikeuden purkaminen

Sekä toisen puolison kuolema että avioeroasian tuleminen vireille käräjäoikeuteen saa aikaan ositusperusteen. Ositus on prosessi, jolla aviopuolisoiden välinen avio-oikeus puretaan. Laissa on säädetty ositukselle muotovaatimuksia, joiden tulee täyttyä. Mikäli muotovaatimuksia ei noudateta, voi tämä johtaa tilanteeseen, kuin ositusta ei olisi tehtykään. Me Ratisella varmistamme, että ositus tehdään kaikkia tarvittavia sääntöjä ja lakeja noudattaen. 

Laadimme puolestasi osituskirjan ja huolehdimme, että molemmat puolisot saavat oikeudenmukaisen ja tasapuolisen osuuden omaisuudesta. Olemme apunasi koko ositusprosessin ja vastaamme kaikkiin mieltäsi painaviin kysymyksiin. Ositukseen liittyy myös monenlaisia verotuksellisia seikkoja. Valitsemalla meidät hoitamaan ositustasi, varmistat, että verotuksellisetkin näkökohdat tulevat huomioiduiksi. 

Avioliiton purkautumiseen voi varautua etukäteen tekemällä osituksen esisopimus. Ositussopimuksessa voidaan sopia puolisoiden omaisuuden jakamisesta sekä avioeron varalta esimerkiksi lasten elatuksesta ja tapaamisoikeudesta. Autamme ja neuvomme asiakkaitamme myös ositussopimusten laatimisessa. 

Entä jos tuleekin ero?

Avioliiton solmiminen on merkittävä oikeustoimi, josta alkaa avio-oikeus toisen omaisuuteen. Jokainen avioliitto kuitenkin päättyy aikanaan joko avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. Avioehtosopimuksen tekeminen on yksi tapa varautua tulevaisuuteen. Avioehdolla varmistatte, että omaisuutenne jaetaan teidän mielestänne reilulla tavalla avioliiton päättyessä. Lain mukaan kaikki omaisuutenne jaetaan puoliksi kummallekin puolisolle. Avioehdolla voitte vaikuttaa tähän ja määrätä itse, kuinka omaisuutenne jaetaan avioliiton päättyessä avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. Avioehdon voi myös laatia olemaan voimassa vain avioeron varalta. 

Laadimme juuri teidän tarpeisiinne sopivan avioehdon, jolla suojaatte taloudelliset etunne ja sovitte selkeät säännöt mahdollisen erotilanteen varalta. Asiantuntijoidemme puoleen kannattaakin kääntyä, jotta lain asettamat vaatimukset avioehdolle tulevat täytetyiksi. Käymme avioehdon kanssanne läpi ja varmistamme, että avioehtosopimuksen molemmat osapuolet ymmärtävät sopimuksen sisällön ja merkityksen ennen avioehtosopimuksen allekirjoittamista. 

Hoida edunvalvonta kuntoon

Elämässä voi tapahtua yllättäviäkin käänteitä, joihin kannattaa varautua etukäteen. Edunvalvontavaltakirjalla varmistat, että valitsemasi henkilö pystyy vaivattomasti hoitamaan taloudellisia ja henkilökohtaisia asioitasi sitten, kun et enää itse siihen pysty sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi. Ilman edunvalvontavaltuutusta henkilölle joudutaan yleensä tällaisissa tilanteissa määräämään viranomaisen päätöksellä edunvalvoja. Tällöin et itse välttämättä saa päättää siitä, kuka toimii edunvalvojanasi. 

Me Ratisella varmistamme, että edunvalvontavaltuutuksesi vastaa täysin yksilöllisiä tarpeitasi ja toiveitasi. Käymme kanssasi läpi eri vaihtoehdot edunvalvontavaltakirjan sisällöstä sekä pidämme huolen, että edunvalvontavaltuutuksen muotovaatimukset tulevat täytetyiksi. 

Huolehdimme, että sinä saat päättää valtuutetun ja tämän toimivallan rajat. Halutessasi säilytämme myös edunvalvontavaltakirjaa tai sen kopiota toimistossamme. 

Elämässä tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa myös edunvalvontavaltuutuksen voimassaoloon. Seuraamme tilannettasi ja tarvittaessa autamme sinua päivittämään valtuutusta, jotta se vastaa aina nykyisiä tarpeitasi ja toiveitasi. Kun luotat asiantuntemukseemme ja kokeneeseen tiimiimme, varmistat, että tulevaisuutesi on hyvin suojattu. 

Jaa omaisuutesi tahtomallasi tavalla

Testamentilla määräät, kenelle haluat omaisuutesi menevän kuolemasi jälkeen. Ilman testamenttia omaisuutesi jaetaan lain määräämässä järjestyksessä. Jos haluat varmistaa, että omaisuutesi jaetaan juuri tarkoittamallasi tavalla, on testamentti välttämätön tehdä. Asiantuntijamme laativat tarpeisiisi räätälöidyn testamentin. 

Laissa on määrätty testamentille muotomääräyksiä, joita on noudatettava, jotta testamentti olisi pätevä. Testamentteja on myös erityyppisiä. Valitsemalla asiantuntijamme laatimaan testamenttisi varmistut siitä, että muotomääräykset tulevat täytetyksi ja saat juuri sinulle oikean tyyppisen testamentin. Neuvomme myös verosuunnittelussa, jonka avulla voit mahdollisesti säästää huomattavia summia perintöverotuksessa.