insolvenssimenettely

Konkurssi ja yrityssaneeraus

Insolvenssi- eli maksukyvyttömyysmenettelyt edellyttävät erityistä asiantuntemusta ja luotettavuutta. Ratisen asiantuntijat tarjoavatkin ammattitaitoista palvelua niin ennaltaehkäisevässä riskienhallinnassa kuin jo syntyneiden maksuvaikeuksien ratkaisemisessakin. Annamme asiantuntevan arvion siitä, mikä maksukyvyttömyysprosesseista on juuri teidän tilanteeseenne sopiva. 

Yrityksen tilanteeseen kannattaa puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa maksuvaikeuksien esiinnyttyä, jotta yrityksen vaikeudet saadaan ratkottua ennen kuin ne pääsevät kehittymään pidemmälle. Me haluammekin auttaa yritystänne selviytymään maksuvaikeuksista tarjoamalla osaavaa apua läpi koko prosessin. Hallitsemme yrityssaneerauksen kokonaisvaltaisesti saneerauksen suunnittelusta aina saneerausohjelman päättymiseen asti. 

Joskus yrityksen tilanne on päässyt siihen pisteeseen, että järkevin vaihtoehto on hakeutua konkurssiin. Olemmekin yrittäjän tukena läpi vaikean ajan ja pyrimme osaamisellamme helpottamaan konkurssiprosessin etenemistä. Autammekin asiakkaitamme konkurssihakemuksen laatimisessa. Toimimme myös pesänhoitajana. 

työsopimus tampere

Asianmukaiset työ- ja johtajasopimukset

Vastuullinen ja toimiva työpaikka on etu sekä työntekijälle että työnantajalle. Kun työpaikan yhteiset pelisäännöt ovat selvät kaikille osapuolille, pystytään mahdolliset riitatilanteet välttämään etukäteen. Asiantuntijamme avustavat työntekijöitä ja työnantajia monipuolisesti erilaisissa työoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. 

Laadimme asiakkaillemme työsopimukset ja johtajasopimukset sekä autamme työehtosopimusten tulkinnassa. Asiantuntijamme tekevät laaja-alaisesti työoikeuteen liittyviä sopimuksia, kuten kilpailukielto- ja salassapitosopimuksia. Palveluihimme kuuluu myös asiakkaidemme valmiiden sopimuspohjien tarkistamien ja kommentointi sekä mahdollisten parannusehdotusten antaminen. Sopimusten laatiminen kannattaa luottaa asiantuntijoidemme käsiin, jotta sopimukset täyttävät varmasti kaikki muotovaatimukset eivätkä sisällä kiellettyjä sopimusehtoja. Riitatilanteiden varalta on tärkeää, että sopimus on asianmukainen. 

Asiantuntijamme ovat valmiita neuvomaan asiakkaitamme monipuolisesti työoikeudellisissa asioissa koskipa kysymys sitten vaikkapa vuosilomaa, työaikaa, rekrytointia tai työsuhteen päättämistä. 

yrityskauppa

Yrityksen osakassopimukset ja myynti

 Osakassopimus on yksi yrittäjän tärkeimmistä sopimuksista. Monelle yrittäjälle osakassopimuksen sisältö saattaa kuitenkin tuntua vieraalle. Osakassopimus voidaan mieltää vähäpätöiseksi eikä se ole ensimmäisenä hoidettavien asiakirjojen joukossa. Osakassopimus on kuitenkin ehdottomasti kannattava laatia, jos yhtiössä on enemmän kuin yksi osakkeenomistaja. Osakassopimuksessa sovitaan osakkaiden välisistä oikeuksista ja velvoitteista. Riitatilanteiden yllättäessä kirjallisella sopimuksella pystytään helposti näyttämään toteen, mikä on ollut osapuolten tahto osakassopimusta laadittaessa. 

Osakeyhtiölaki sääntelee osakeyhtiöiden toimintaa, mutta laki ei kuitenkaan anna riittävää suojaa kaikkien osakkeenomistajien etujen ja vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi. Autammekin asiakkaitamme jokaisen osakkeenomistajan suojaamisessa ja huomioonottamisessa. Yhdessä sovimme yrityksen pelisäännöt, jotka hyödyttävät kaikkia osapuolia. Huolehdimme, että muotovaatimukset tulevat täytetyksi sekä osakassopimuksen riittävästä kattavuudesta. Asiantuntijamme voivat myös kommentoida valmiita sopimuksia ja varmistaa niiden asianmukaisuuden. 

Yhtiön tai liiketoiminnan myynti on aina merkittävä päätös omistajalle. Kaupat ovat kokonaisuus, johon liittyy monimutkaisia juridisia kysymyksiä. Myös verotukselliset näkökohdat on otettava heti alusta alkaen perusteellisesti huomioon. Ratisen kokeneet asiantuntijat ovatkin oiva kumppani avustamaan yrityskaupoissa. Jokainen yrityskauppa on ainutlaatuinen, joten tarjoamme juuri teidän tarpeillenne sopivan palvelun. Toteutamme yrityskaupat aina neuvotteluista lopulliseen sopimukseen saakka, oli kyseessä sitten koko yrityksen, sen osan, tai liiketoiminnan osto tai myynti. Meidän avullamme yrityskaupat hoituvat suunnitellusti ja tehokkaasti. Varmistamme, että yrityksenne saa arvoistaan palvelua sekä prosessin juridisen puolen toteutumisen.