heinäkuu
yrityskauppa

Yrityksen osakassopimukset ja myynti

Osakassopimus on yksi yrittäjän tärkeimmistä sopimuksista. Monelle yrittäjälle osakassopimuksen sisältö saattaa kuitenkin tuntua vieraalle. Osakassopimus voidaan mieltää vähäpätöiseksi eikä se ole ensimmäisenä hoidettavien asiakirjojen joukossa. Osakassopimus on kuitenkin ehdottomasti kannattava laatia, jos yhtiössä on enemmän kuin yksi osakkeenomistaja. Osakassopimuksessa sovitaan osakkaiden välisistä oikeuksista ja velvoitteista. Riitatilanteiden yllättäessä kirjallisella sopimuksella pystytään helposti näyttämään toteen, mikä on ollut osapuolten tahto osakassopimusta laadittaessa. 

kesäkuu
Yritysjärjestelöyiden muuttaminen

Kuinka muuttaa yrityksen omistus- ja yritysrakennetta?

Yritystoiminnan eri vaiheissa voi tulla tarve harkita yrityksen omistus- ja yritysrakenteen muuttamista. Me Ratisella haluamme auttaa yritystänne löytämään liiketoimintanne kannalta järkevimmän ratkaisun. Yritysjärjestelyihin liittyvät riskit vaativat tarkastelua eri näkökulmista. Autammekin asiakkaitamme näkemään ulkoisten tekijöiden vaikutukset liiketoimintaan.

toukokuu

Asianmukaiset kauppa- ja lahjakirjat

Kauppakirjoja on monenlaisia ja niihin liittyy erilaisia vaatimuksia riippuen siitä, onko kyseessä irtaimen vai kiinteän omaisuuden kauppa. Kauppakirjaa tehdessä tuleekin olla erityisen tarkka, jotta kaikki vaatimukset tulevat varmasti täytetyiksi. Ratisen asiantuntijat hoitavat kauppakirjan teon puolestasi riippumatta kaupan kohteesta ja laajuudesta.

huhtikuu

Avio-oikeuden purkaminen

Sekä toisen puolison kuolema että avioeroasian tuleminen vireille käräjäoikeuteen saa aikaan ositusperusteen. Ositus on prosessi, jolla aviopuolisoiden välinen avio-oikeus puretaan. Laissa on säädetty ositukselle muotovaatimuksia, joiden tulee täyttyä. Mikäli muotovaatimuksia ei noudateta, voi tämä johtaa tilanteeseen, kuin ositusta ei olisi tehtykään. Me Ratisella varmistamme, että ositus tehdään kaikkia tarvittavia sääntöjä ja lakeja noudattaen.