helmikuu

Entä jos tuleekin ero?

Avioliiton solmiminen on merkittävä oikeustoimi, josta alkaa avio-oikeus toisen omaisuuteen. Jokainen avioliitto kuitenkin päättyy aikanaan joko avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. Avioehtosopimuksen tekeminen on yksi tapa varautua tulevaisuuteen.

tammikuu

Jaa omaisuutesi tahtomallasi tavalla

Testamentilla määräät, kenelle haluat omaisuutesi menevän kuolemasi jälkeen. Ilman testamenttia omaisuutesi jaetaan lain määräämässä järjestyksessä. Jos haluat varmistaa, että omaisuutesi jaetaan juuri tarkoittamallasi tavalla, on testamentti välttämätön tehdä. Asiantuntijamme laativat tarpeisiisi räätälöidyn testamentin. 

joulukuu

Perunkirjoitukset ja perinnönjaot 

Omaisen poismeno on aina raskasta läheisille. Jo valmiiksi rankan ajanjakson lisäksi läheisille on asetettu hoidettavaksi lukuisia asioita, jotka uuvuttavat entisestään. Anna meidän keventää taakkaasi ja hoitaa puolestasi perunkirjoitus ja perinnönjako.

marraskuu
Boss firing a young employee in the office, she is packing her belongings and holding a cardboard box

Yrityksen loppu

Yritystoiminnan lopettamisen taustalla saattaa olla monenlaisia syitä. Olipa syy mikä tahansa, tulee lopettaminen toteuttaa asianmukaisesti. Asiantuntijamme huolehtivat siitä, että yrityksenne lopettaminen hoituu muotovaatimusten mukaisesti ja vaivattomasti. 

lokakuu
insolvenssimenettely

Konkurssi ja yrityssaneeraus

Insolvenssi- eli maksukyvyttömyysmenettelyt edellyttävät erityistä asiantuntemusta ja luotettavuutta. Ratisen asiantuntijat tarjoavatkin ammattitaitoista palvelua niin ennaltaehkäisevässä riskienhallinnassa kuin jo syntyneiden maksuvaikeuksien ratkaisemisessakin. Annamme asiantuntevan arvion siitä, mikä maksukyvyttömyysprosesseista on juuri teidän tilanteeseenne sopiva. 

syyskuu
työsopimus tampere

Asianmukaiset työ- ja johtajasopimukset

Vastuullinen ja toimiva työpaikka on etu sekä työntekijälle että työnantajalle. Kun työpaikan yhteiset pelisäännöt ovat selvät kaikille osapuolille, pystytään mahdolliset riitatilanteet välttämään etukäteen. Asiantuntijamme avustavat työntekijöitä ja työnantajia monipuolisesti erilaisissa työoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. 

elokuu
sukupolvenvaihdos

Onko sukupolvenvaihdoksen aika?

Yleensä sukupolvenvaihdos tarkoittaa tilannetta, jossa yrityksen omistus siirtyy perheen sisällä tai lähisukulaisten kesken. Sukupolvenvaihdos voi tarkoittaa myös tilannetta, jossa omistus siirtyy ulkopuoliselle jatkajalle. Sukupolvenvaihdos tulee toteuttaa tilanteen vaatimalla tavalla, joten jokainen sukupolvenvaihdos on omanlaisensa prosessi.

Hoida edunvalvonta kuntoon

Elämässä voi tapahtua yllättäviäkin käänteitä, joihin kannattaa varautua etukäteen. Edunvalvontavaltakirjalla varmistat, että valitsemasi henkilö pystyy vaivattomasti hoitamaan taloudellisia ja henkilökohtaisia asioitasi sitten, kun et enää itse siihen pysty sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi.