avioehto tampere

Entä jos tuleekin ero?

Avioliiton solmiminen on merkittävä oikeustoimi, josta alkaa avio-oikeus toisen omaisuuteen. Jokainen avioliitto kuitenkin päättyy aikanaan joko avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. Avioehtosopimuksen tekeminen on yksi tapa varautua tulevaisuuteen. Avioehdolla varmistatte, että omaisuutenne jaetaan teidän mielestänne reilulla tavalla avioliiton päättyessä. Lain mukaan kaikki omaisuutenne jaetaan puoliksi kummallekin puolisolle. Avioehdolla voitte vaikuttaa tähän ja määrätä itse, kuinka omaisuutenne jaetaan avioliiton päättyessä avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. Avioehdon voi myös laatia olemaan voimassa vain avioeron varalta. 

Laadimme juuri teidän tarpeisiinne sopivan avioehdon, jolla suojaatte taloudelliset etunne ja sovitte selkeät säännöt mahdollisen erotilanteen varalta. Asiantuntijoidemme puoleen kannattaakin kääntyä, jotta lain asettamat vaatimukset avioehdolle tulevat täytetyiksi. Käymme avioehdon kanssanne läpi ja varmistamme, että avioehtosopimuksen molemmat osapuolet ymmärtävät sopimuksen sisällön ja merkityksen ennen avioehtosopimuksen allekirjoittamista. 

Shopping Basket